Men det der kan undre mig allermest, er hvalpekøberne, som køber blandingshvalpene. Hvalpekøberne stiller tilsyneladende ikke nogen spørgsmål til avlerne, stiller heller ikke krav til dokumentation i form af dyrlægetjek af mulige arvelige sygdomme hos forældredyrene og heller ikke til stamtavler. Avleren kan således bilde hvalpekøberne hvad som helst ind, f.eks. skrønen om at blandingshunde er mere sunde end racehunde.

Hvalpekøbere er åbenbart ikke klar over, hvad det helt præcist betyder at købe en hund med eller uden stamtavle. De ved heller ikke at en hund er en vare og derfor omfattet af købeloven, eller at det er en rigtig god ide at købe hund med en købskontrakt. Heller ikke alle hvalpekøbere er bekendt med kravet om, at deres hund er chippet og registreret hos Dansk hunderegistrering.

På DKK’s hjemmeside kan man finde artikler om avl af racehunde med stamtavle, og hvorfor man som hvalpekøber skal vælge en sådan. Der er også råd og vejledning i forhold til, hvilken race man skal vælge, og lidt om blandingshunde. Om blandingshunde står der bl.a. at mange ”udvikler sig til udmærkede og velfungerende hunde” og samtidig står der ” Undersøgelser fra life.ku (Landbohøjskolen) har vist, at der er flere blandingshunde end racehunde, som bliver aflivet pga. adfærdsproblemer”.

Men hvor er DKK, opdrætterne og specialklubberne henne i denne forbindelse?

Nogle opdrættere melder nye hvalpekøbere ind i specialklubben, men de fleste hvalpekøbere er på egen hånd. Hvis alle opdrættere giver deres hvalpekøbere et års medlemskab i deres specialklub ved køb af hvalp, har hvalpekøberene mulighed for at deltage i træning, udstillinger og diverse aktiviteter. Hvalpekøberne er på denne måde koblet op til et netværk af hundefolk med hunde af samme race, og som kender racens fordele og udfordringer. Man kan få hjælp til træning, pelspleje, tilmelding til diverse aktiviteter og ikke mindst i forhold til at finde egnede avlspartnere, hvis man ønsker at avle.

Jeg ved godt at DKK forsøger at gøre det nemt for avlerne at registrere hvalpekuld, deltage i udstillinger, mentalbeskrivelser m.m. Men jeg kunne godt tænke mig at DKK var langt tydeligere i deres budskaber om at vælge en hund med stamtavle, når der skal købes hvalp; og hvilke konsekvenser det kan have at avle hvalpe uden tanke for hvalpenes sundhed, både fysisk og mentalt.

Jeg har ikke noget i mod blandingshunde, men jeg synes ikke der er nogen grund til at avle videre på dem. En blandingshund kan være en skøn hund, men man kan ikke med rimelighed have realistiske forventninger  til hvordan afkom efter blandingshunde udvikler sig … for de er et mix af forskellige særlige egenskaber og potentielle arvelige sygdomme.

Køb hvalpe med omtanke. Tag ud og besøg opdrætterne inden du beslutter dig for at købe hvalp, stil alle de spørgsmål du har om forældrene og racen som helhed. Køb kun hvalp, hvis der er en købskontrakt fra DKK, og brug din sunde fornuft.